CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE FOMENT DE L'ACTIVITAT D'ENTITATS I GRUPS

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat la convocatòria de les subvencions 2015 per a les activitats d'entitats i grups de la ciutat. L'objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions durant l'exercici 2015 a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en diferents matèries.